menigte mensen

Op vrijdag 21 juni 2019 promoveert Roy Hendrikx met zijn proefschrift ‘Measuring Populations: In search of methods to evaluate health and experienced quality of care’ aan de universiteit van Tilburg. Het proefschrift toont aan dat in de huidige initiatieven voor populatiemanagement niet alle onderdelen van het concept om zorg duurzaam te organiseren, de zogenaamde Triple Aim, worden meegenomen.

Stijgende zorgkosten, een veranderende zorgvraag en verschillen in de geleverde kwaliteit van zorg hebben ervoor gezorgd dat Populatie Management (PM) steeds meer als een oplossing wordt gezien binnen de zorgsector. Het doel van PM-initiatieven is om de volksgezondheid te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verhogen en om de groeiende kosten te verminderen. Dit wordt ook wel de Triple Aim genoemd. De evaluatie van PM-initiatieven is belangrijk om de voortgang vast te stellen en om beleid te sturen.

Er zijn echter nog stappen die genomen moeten worden om evaluaties van de Triple Aim verder te verbeteren. Ten eerste is meer aandacht nodig voor het maken en gebruiken van instrumenten die de hele lading dekken van de Triple Aim. Ten tweede zouden evaluaties op meerdere niveaus moeten plaatsvinden. Instrumenten gericht op het populatieniveau zijn belangrijk voor het benchmarken van PM-initiatieven, maar instrumenten die zich specifiek richten op het niveau van een interventie kunnen kleinere veranderingen sneller meten. Ten derde zou data tussen instituten moeten worden gedeeld. Ten vierde is het waardevol om het gebruik van generieke (online) data te blijven verkennen.

Het proefschrift laat zien dat bestaande instrumenten, zoals de Short Form 12 en Zorgkaart, voor gezondheid en kwaliteit van zorg als startpunt gebruikt kunnen worden. Ze dekken alleen nog niet de gehele breedte van de Triple Aim en er zijn dan ook nog verbeterpunten voor het gebruik binnen populaties.