Eerder dit jaar hebben wij u gemeld dat er in Nederland een tijdelijk tekort is aan een aantal plasmaproducten van Sanquin Plasma Products (SPP Sanquin PlasmaProducts (Sanquin PlasmaProducts)). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 ten gevolge van problemen in het productieproces.

Voor het PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) programma is er momenteel ook een tijdelijk tekort aan RheDQuin 375IE. Dit product wordt in Nederland met name gebruikt als antenatale profylaxe vroeg in de zwangerschap. Indicaties voor toediening staan beschreven in de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) richtlijn "Erytrocytenimmunisatie in de zwangerschap".

Er is een in Nederland geregistreerd alternatief product beschikbaar, namelijk Rhophylac. Rhophylac wordt echter alléén geleverd in een voorgevulde spuit met 1000IE anti-D immunoglobuline. In overleg met professionals luidt het advies om de gehele spuit (2ml, 1000IE) toe te dienen, ook wanneer 375IE is geïndiceerd. Er bestaat géén risico op overdosering.

Voor zwangeren waarbij een toediening van 375IE is geïndiceerd kan Rhophylac 1000IE besteld worden via Devrimed of de groothandel. Declaratie in het kader van het PSIE programma kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

SPP Sanquin PlasmaProducts (Sanquin PlasmaProducts) streeft er naar de periode van stock-out zo kort mogelijk te houden. Zodra RheDQuin 375 IE weer beschikbaar is, wordt u geadviseerd 375 IE anti-D toe te dienen voor de indicaties waarbij dit de gebruikelijke dosering betreft. Wij zullen u hier tijdig over informeren (www.sanquin.nl/rhedquin).

Lees meer