De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) willen de risico’s op Q-koorts verkleinen en hebben daarom besloten tot het preventief ruimen van alle mogelijk besmette drachtige dieren. Het ruimen van alle drachtige dieren op besmette bedrijven, geeft volgens de deskundigen de hoogste bescherming voor de volksgezondheid.

De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) willen de risico's verkleinen en hebben daarom besloten tot het preventief ruimen van alle mogelijk besmette drachtige dieren. Ook alle bokken (mannelijke dieren) zullen worden gedood, omdat ze de besmetting kunnen overbrengen via sperma. Niet drachtige dieren op besmette bedrijven worden gespaard: zij worden gevaccineerd en voor de dieren geldt een levenslang fokverbod.

Het ruimen van alle drachtige dieren op besmette bedrijven, geeft volgens de deskundigen onder leiding van Roel Coutinho van het RIVM, de hoogste bescherming voor de volksgezondheid. Verder is nog niet bekend hoe groot het daadwerkelijke effect is van de verplichte vaccinatie eerder dit jaar. Hoewel de eerste resultaten positief zijn, kan dit pas worden geëvalueerd na het lammerseizoen van 2010. De deskundigen menen dat besmette bedrijven tijdens het komende lammerseizoen daarom toch nog een te groot risico kunnen vormen voor de volksgezondheid.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.