Het aantal gemelde patiënten met Q-koorts is in 2012 verder gedaald. Het RIVM ontving dit jaar 68 meldingen van patiënten met Q-koorts. In 2011 waren er nog 81 meldingen, het jaar daarvoor 504. De Q-koortsepidemie is daarmee voorbij.

De 68 meldingen zijn afkomstig uit 54 verschillende gemeenten. Zes meldingen kwamen uit Drachten. Er werden tot nu toe 5 patiënten gemeld die de infectie mogelijk via hun werk hebben opgelopen. Ruim de helft (54%) van de gemelde patiënten werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat is vergelijkbaar met het jaar ervoor, maar aanzienlijk hoger dan in de jaren 2008 tot en met 2010. Toen lag het percentage patiënten dat werd opgenomen steeds rond de 20%. Artsen herkennen de symptomen van Q-koorts nu beter.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 53 jaar en ligt daarmee iets hoger dan in de voorgaande jaren. Drie kwart van de patiënten is man, terwijl dit percentage in voorgaande jaren lager lag: rond de 60%.

Meer informatie over Q-koorts in het webdossier.