In de afgelopen week rapporteerden de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en 36.931 nieuwe meldingen van vastgestelde COVID-besmettingen. Dit is ongeveer even veel als in de week daarvoor toen er 37.706 nieuwe meldingen COVID-19 werden gerapporteerd (-2%).  Het aantal mensen dat vanwege COVID-19 in het ziekenhuis moest worden opgenomen daalde wel licht, van 1.496 naar 1.291. Het aantal mensen dat is opgenomen op de intensive care daalde ook licht van 224,  vorige week naar 193 deze week.  De druk op de zorg vanwege COVID-19 blijft hoog. 

Het reproductiegetal van 6 november* is gestegen ten opzichte van een week eerder en is nu 1,02 (ondergrens: 0,99 en bovengrens: 1,05). Het reproductiegetal van 1,02  betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 102 andere mensen besmetten met het virus. Met een R-waarde van 1 blijft het aantal nieuwe besmettingen stabiel. Bij een R-waarde hoger dan 1 neemt het aantal besmettingen toe. Als de R-waarde lager dan 1 is, dan neemt het aantal besmettingen af. Waarbij geldt, hoe lager het R-getal, hoe beter.
*Schattingen van de R van langer dan 14 dagen geleden zijn betrouwbaar. Als de R gebaseerd is op gegevens van minder dan 14 dagen geleden zijn de onzekerheden groter. Daarom gaan we altijd uit van de  R van 14 dagen geleden. 

Leeftijdsverdeling en veiligheidsregio’s

In de leeftijdsgroepen tot 17 jaar is een toename in het aantal positieve COVID-19 meldingen te zien, met name in de leeftijdsgroep 13-17 jaar. In de overige leeftijdsgroepen is sprake van een lichte daling (Figuur 1). Van de 25 veiligheidsregio’s bevinden 16 regio’s zich  nog in een ernstige fase van de epidemie met meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners. Geen van de regio’s zit in een beheersbare fase met minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners. 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten en percentages positief

Van 16 tot en met 22 november zijn 265.215** personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn ruim 27.000 meer afgenomen tests dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 251.690 personen, hiervan testten 30.303 mensen positief. Het percentage positief geteste personen is daarmee 12%, een kleine 2%-punt lager in vergelijking met de voorgaande week (13,8%). Hoewel het percentage positief gedaald is, is het nog steeds hoog. .

De tijd tussen het maken van een afspraak en het ontvangen van de uitslag  van een test in de GGD teststraten is de laatste weken sterk verkort. Iemand die telefonisch via 0800-1202 of online een afspraak heeft gemaakt heeft nu in minder dan een dag tot maximaal 38 uur de uitslag van de coronatest.   
** Deze cijfers zijn hoger dan het aantal afgenomen tests dat GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) op maandagochtend heeft gepubliceerd, doordat op dinsdagochtend de registratie completer is geworden.

Aantal besmettelijke personen

Het aantal besmettelijke personen is deze week geschat op bijna 109.000 personen (met een ondergrens van 78.000 en een bovengrens van bijna 140.000).

Het virus verder afremmen? Verspreiding voorkomen? Houd je aan de basismaatregelen!

Het blijft belangrijk om je altijd te laten testen bij (lichte) klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ook als je denkt dat het een gewone verkoudheid is. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, zeker als je thuiskomt. Nies en hoest in je elleboog.

Dagcijfers

Het RIVM publiceert wekelijks een overzicht van het aantal besmettingen, het aantal opnames in het ziekenhuis en op de IC intensive care (intensive care) en het aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dagcijfers (in sommige media gecorrigeerd voor nagekomen wijzigingen, en in andere media niet) kunnen door nameldingen soms sterk fluctueren en zijn daarom minder geschikt om het verloop van de epidemie te monitoren. Het RIVM publiceert wel elke dag open data die voor iedereen toegankelijk is. Vanaf 3 december worden de open data i.p.v. 14.15 uur dagelijks om 15.15 bijgewerkt. De open data informatie is ook dagelijks te vinden op het coronadashboard

  Afgelopen week1 Voorgaande week2
Meldingen van COVID-19    
Aantal nieuwe meldingen 36.931 37.706
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op verpleegafdeling (bron: NICE) 1291 1496
Aantal meldingen ziekenhuisopnames op Intensive Care (bron: NICE) 193 224
Overleden 422 479
     
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocaties per kalenderweek3 week 47 week 46
Totaal aantal afgenomen testen waarvan uitslag bekend is 251.690 226.364
Aantal positieve testen 30.303 31.278
Percentage positieve testen 12% 13.8%

Niet alle patiënten zijn in de afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis of overleden gemeld.

¹GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 17 november 10:01 en 24 november 10:00, zoals gepubliceerd op 24 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
²GGD meldingen die aan het RIVM zijn gemeld tussen 10 november 10:01 en 17 november 10:00, zoals gepubliceerd op 17 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland.
³Zoals gepubliceerd op 24 november 2020 in de wekelijkse update van de epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland. De aantallen van de voorgaande week en huidige week kunnen veranderen door nagekomen testuitslagen.