Het RIVM rapporteert jaarlijks het niveau van radioactiviteit dat onder normale omstandigheden voorkomt in het milieu en in voeding. De waarden in 2017 laten een normaal beeld zien en wijken niet af van voorgaande jaren. Doordat we de normale waarden jaarlijks rapporteren, kan bij een eventuele ramp of calamiteit bepaald worden of en hoeveel de gemeten waarden verschillen van de normale situatie. 

Radioactiviteit in lucht, voedsel, melk, gras en veevoer

De radioactiviteitsniveaus in lucht laten een normaal beeld zien, net als in eerdere jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in vorige jaren onder de Europese limieten voor consumptie en export. Eén uitzondering is één van de bijna 2.600 monsters: een wild zwijn-monster waarvan het radioactiviteitsniveau ongeveer 10 procent hoger dan de limiet was. Als iemand één keer van dit dier eet, is het risico voor de gezondheid gering. Het is ongeveer vergelijkbaar met het eten van 27 bananen. Die bevatten van nature een zeer geringe hoeveelheid straling. Ook de radioactiviteitsniveaus in gras en veevoer laten een normaal beeld zien, net als in de jaren ervoor.


Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater 

De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren.
In ongezuiverd drinkwater is in 5% van de monsters een licht verhoogd niveau ten opzichte van de screeningswaarden aangetroffen. In die gevallen is nader onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat de niveaus van het gezuiverde drinkwater ruim onder de screeningswaarden lagen.

 

Waarom doet het RIVM dit onderzoek?

In het verdrag van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) uit 1957 is afgesproken dat alle lidstaten jaarlijks meten hoeveel radioactiviteit er in het milieu en in voeding voorkomt. Met dit onderzoek voldoet Nederland aan deze Europese verplichting. Het RIVM werkt hierin samen met partnerorganisaties waaronder Rijkswaterstaat, RIKILT Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Het RIVM rapporteert namens Nederland aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu.