De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in vijf jaar, voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen. Bij kinderen die geboren zijn in 2017 is de vaccinatiegraad tegen bof, mazelen en rodehond (BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)) met 0,7% gestegen tot 93,6%. Ook de landelijke vaccinatiegraad voor de HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccinatie voor meisjes, geboren in 2005, nam toe met 7,5% tot 53%. Dat blijkt uit de jaarrapportage over het Rijksvaccinatieprogramma.

Weinig ziekte door hoge vaccinatiegraad

In 2019 kwamen er weinig meldingen binnen van mensen die een ziekte kregen waartegen het Rijksvaccinatieprogramma inent. Zo waren er geen meldingen van difterie, tetanus, rodehond en polio. Net als in de vorige jaren waren er weinig meldingen van Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-ziekten (39). Het aantal meldingen van kinkhoest (6383), mazelen (84) en bof (131) was hoger dan in 2018. De meldingen van hepatitis B (1205) bleven stabiel. Het aantal meldingen van meningokokken W-ziekte (62) daalde in 2019 na een stijging van 2015 tot 2018.

Van maart tot en met juni 2020 zijn er minder gevallen van kinkhoest, invasieve pneumokokkenziekte, meningokokkenziekte en bof gemeld. In deze periode waren corona-maatregelen, zoals social distancing en de sluiting van scholen, van kracht.

22 wekenprik voor zwangere vrouwen

Eind 2019 werd de maternale kinkhoestvaccinatie, ook wel de 22 wekenprik genoemd, onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Deze vaccinatie beschermt moeder en pasgeboren kind tegen kinkhoest. In april en mei 2020 is de vaccinatiegraad van deze 22 wekenprik geschat op ongeveer 70%.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

In 2020 zou de pneumokokkenvaccinatie worden aangeboden aan ouderen van 60, 65, 70 en 75 jaar. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft de staatssecretaris van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), op advies van de Gezondheidsraad, besloten de vaccinatie eerst aan te bieden aan de oudste leeftijdsgroepen (73 tot en met 79-jarigen).

Uitstel invoering rotavirusvaccinatie

In april 2020 besloot het ministerie van VWS de invoering van de vaccinatie tegen het rotavirus uit te stellen. Deze vaccinatie is voor kinderen die een groter risico lopen om er ernstig ziek van te worden. Een nieuwe studie liet zien dat het vaccin deze risicogroep minder goed tegen dit virus beschermt dan was verwacht. In 2021 brengt de Gezondheidsraad een nieuw advies uit over het toelaten van deze vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

In het rapport staan surveillancedata en wetenschappelijke ontwikkelingen van de 12 infectieziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma inent. Ook staat er informatie in over infectieziekten die (nog) niet in het Rijksvaccinatieprogramma zitten, maar waarvoor wel een vaccin beschikbaar is, zoals waterpokken en gordelroos. Het rapport verschijnt elk najaar.