Adolescenten en ouders hebben een positieve houding en intentie tegenover de vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Dat is één van de conclusies uit het rapport ‘Het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland. Surveillance en ontwikkelingen in 2017-2018’. Staatssecretaris Blokhuis (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) nam vandaag het eerste exemplaar in ontvangst.

Wetenschappelijke ontwikkelingen

In het rapport, dat jaarlijks in het najaar verschijnt, staan surveillancedata en wetenschappelijke ontwikkelingen van infectieziekten. Het gaat om ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) kinderen en jongeren inent en ziekten die daarbuiten vallen maar waarvoor wel een vaccin beschikbaar is, zoals waterpokken en gordelroos.

Enkele conclusies uit het rapport

• In 2017 kregen ongeveer 760.000 kinderen van 0 tot 19 jaar samen 2.140.000 vaccinaties vanuit het RVP. Onder ouders die hun kinderen laten vaccineren is de houding en het vertrouwen in vaccinaties nog steeds hoog.
• Ziektes uit het RVP komen in 2017 weinig voor door de hoge vaccinatiegraad in de afgelopen decennia. Er zijn weinig meldingen van bof (46), Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-ziekten (46), meningokokken type C (9), difterie (4), tetanus (1), rodehond (0) en polio (0).
• In 2017 ontving Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) 1383 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins. In 2016 was het aantal meldingen 1483.
• In 2017 was het aantal meldingen van mazelen laag (16), maar hoger dan in voorgaande twee jaren. In de eerste zes maanden van 2018 zijn er 17 gevallen gerapporteerd.
• In 2017 bleef kinkhoest veel voorkomen (4912). Drie mensen (één jonge zuigeling en twee ouderen) zijn overleden aan kinkhoest.
• In 2017 en 2018 was er een aanhoudende stijging in het aantal gevallen van meningokokken W ziekte met 80 gevallen in 2017 en 78 in 2018 tot en met augustus.

Informeren

Staatssecretaris Blokhuis ontving het rapport dinsdag 27 november uit handen van twee van de auteurs van het rapport, Tessa Schurink-van 't Klooster en Hester de Melker. Blokhuis: “Ik prijs mij gelukkig dat er alles aan wordt gedaan om de Nederlandse bevolking op een wetenschappelijk onderbouwde manier te informeren over vaccinaties. Een rapport als dit draagt daar enorm aan bij. Zo krijgen we samen het vaccinatiebeleid verder op orde.”

Nieuw: eenvoudig doorklik- en doorzoekbaar

Het rapport is het resultaat van de samenwerking van diverse afdelingen van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB). Er is dit jaar voor het eerst ook een publieksvriendelijke samenvatting beschikbaar van het rapport.