Woensdagmiddag 5 augustus besteedden EenVandaag en de Volkskrant aandacht aan een onderzoek naar de rol van ventilatie bij een uitbraak in een verpleeghuis. Deze berichtgeving bevat diverse feitelijke onjuistheden.

Er is geen sprake van een vertrouwelijk of geheim RIVM-rapport, het gaat om een vertrouwelijk verslag van het Signaleringsoverleg voor professionals. Wekelijks worden infectieziektesignalen uit binnen- en buitenland besproken tijdens het Signaleringsoverleg op het RIVM en het verslag wordt gedeeld met professionals in de infectieziektebestrijding.

In een recent signaleringsoverleg is een uitbraak in een verpleeghuis besproken, waarbij de rol van ventilatie nog nader onderzocht wordt door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Het onderzoek is nog niet afgerond en de conclusie die EenVandaag/ de Volkskrant trekt is voorbarig. Als er relevante conclusies kunnen worden getrokken uit het onderzoek, kan hierover worden gecommuniceerd als het onderzoek is afgerond.

Het RIVM houdt doorlopend nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en inzichten in de gaten en richtlijnen worden regelmatig aangepast als daar aanleiding toe is. Op basis van voortschrijdende wetenschappelijke inzichten (recente literatuur en richtlijnen van de ECDC over ventilatie) heeft het RIVM zijn adviezen over ventilatie geactualiseerd. Op rijksoverheid.nl is deze informatie beschikbaar gesteld voor verschillende sectoren.