Een kritisch advies van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen)) biedt waardevolle aandachtspunten, maar geeft geen aanleiding om de methodiek direct aan te passen.

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen heeft in april 2010 een advies uitgebracht over de voorgeschreven rekenmethodiek Bevi Besluit externe veiligheid inrichtingen (Besluit externe veiligheid inrichtingen) in Nederland, getiteld Risicoberekeningen volgens voorschrift: een ritueel voor vergunningverlening. In dit advies plaatst de Adviesraad een aantal kritische kanttekeningen bij de rekenmethodiek en doet aanbevelingen voor verbetering.

Het Centrum Externe Veiligheid (CEV Centrum Externe Veiligheid (Centrum Externe Veiligheid)) van het RIVM is inhoudelijk verantwoordelijk voor de rekenmethodiek. Wij hebben het advies bestudeerd en geven hierop nu een reactie. Wij zijn van mening dat het advies een aantal waardevolle aandachtspunten geeft voor de verdere ontwikkeling van het rekeninstrumentarium. We onderschrijven niet alle conclusies uit het advies en zien geen aanleiding om de rekenmethodiek Bevi direct aan te passen. De volledige reactie op het advies van de AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) kunt u vinden aan de rechterkant van deze pagina.

Wij benadrukken dat deze reactie gezien moet worden als een reactie van het Centrum Externe Veiligheid van het RIVM als modelbeheerder.