Het RIVM presenteert ReCiPe versie 2016. Met dit model is het mogelijk om te bepalen in welke mate een product gedurende de levenscyclus het milieu belast  . In deze nieuwe versie zijn milieubeoordelingen in detail uitgewerkt en aangepast aan de huidige wetenschappelijke kennis.

ReCiPe wordt zowel in Nederland als in Europa veel gebruikt. De ReCiPee-methode is in 2008 ontwikkeld door het RIVM in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen, het Centrum Milieu Wetenschappen (CML Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden), Universiteit Leiden) en Pré Consultants. Dit is de eerste grote update van het model.  In de nieuwe versie zijn de milieubeoordelingen up to date gemaakt aan de huidige wetenschappelijke kennis en in meer detail uitgewerkt.

Levenscyclusimpactanalyse


Met een levenscyclusanalyse (LCA Life Cycle Analyses (Life Cycle Analyses)) wordt de impact van een product op het milieu bepaald. In de analyse worden de hele levenscyclus meegenomen; vanaf het onttrekken van de benodigde grondstoffen tot en met de verwerking van afval. Binnen LCA worden ‘levenscyclus-impact modellen’ (LCIA life cycle impact assessment (life cycle impact assessment)) gebruikt om de milieubelasting te bepalen. ReCiPe is daar een veelgebruikt voorbeeld van.

Wat doet het RIVM


Het RIVM is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van ReCiPe, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)). Zo draagt het RIVM bij aan het verbeteren van de kennis over de milieubelasting van goederen, diensten en processen. Op basis hiervan kunnen gerichte maatregelen genomen worden om die milieubelasting te minimaliseren en te bewegen in de richting van een circulaire economie.