Vanaf 1 mei is de downloadapplicatie voor het rekenpakket CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) beschikbaar. Het Centrum Externe Veiligheid van het RIVM verzorgt de verspreiding van het rekenpakket in Nederland. Gebruikers kunnen zich hiervoor aanmelden.

Voor het gebruik van CAROLA Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas (Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas) wordt per drie jaar per organisatie een bedrag van € 500,- exclusief BTW Belasting Toegevoegde Waarde (Belasting Toegevoegde Waarde) in rekening gebracht. Het rekenpakket kan binnen de gebruiksvoorwaarden worden geïnstalleerd op meerdere computers.

Nadat u zich als gebruiker heeft geregistreerd ontvangt u een factuur voor de licentiekosten. Uw gebruikersprofiel wordt geactiveerd na betaling van de factuur. Vervolgens kunt u CAROLA en de installatiehandleiding downloaden via de applicatie.

In mei 2010 organiseert de Helpdesk CAROLA drie informatiebijeenkomsten bij het RIVM en geeft een toelichting over de werking van het rekenpakket. U ontvangt dan tevens informatie over de samenhang met het komende Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen ( Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen)) en uitleg hoe leidinggegevens op te vragen bij de leidingeigenaren.

Meer informatie vindt u op de modelpagina.