In december hebben wij u gemeld dat er een tijdelijk tekort was aan RhedQuin 375 IE. Het advies was toen om het alternatieve product Rhopylac 1.000IE toe te dienen. Sinds eind mei is RhedQuin 375 IE weer beschikbaar en wordt u geadviseerd 375 IE anti-D toe te dienen voor de indicaties waarbij dit de gebruikelijke dosering betreft.

RheDQuin 375 IE wordt in Nederland met name gebruikt als antenatale profylaxe vroeg in de zwangerschap. Indicaties voor toediening staan beschreven in de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) richtlijn "Erytrocytenimmunisatie in de zwangerschap".