In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft het RIVM risicogrenzen voor perfluoroctaanzuur (PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur)) in grond en grondwater afgeleid. De gemeente kan hiermee bepalen of de kwaliteit van de grond en het grondwater een risico vormt voor mens en milieu, en of maatregelen nodig zijn. Zo kan de gemeente indien gewenst gebiedsspecifiek beleid maken voor het gebruik van de bodem .

De verontreiniging door PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) is eind vorige eeuw ontstaan. De Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht heeft PFOA tot 2012 gebruikt bij de productie van polymeren.

Generieke en specifieke risicogrenzen

Het RIVM heeft generieke en specifieke risicogrenzen afgeleid. De generieke risicogrenzen zijn afgeleid volgens de interventiewaardenmethodiek, waarbij rekening gehouden wordt met blootstelling van mens en milieu vanuit grond en grondwater.

De bodemgebruikspecifieke risicogrenzen zijn afgeleid voor verschillende bodemgebruiksvormen. Deze zijn toegespitst op de bestemming wonen en industrie.