Het RIVM en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) hebben een overzicht gemaakt van de risico’s die eHealth-toepassingen met zich mee kunnen brengen en hoe deze risico’s beheerst kunnen worden. Online therapie, zorg-op-afstand, telemedicine: veel zorginstellingen en praktijken zijn hard aan het werk om eHealth in hun zorgaanbod te integreren. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk te beseffen dat eHealth ook risico’s met zich mee kan brengen als het niet op de juiste manier wordt ingezet.

Risico’s bij eHealth kunnen bijvoorbeeld ontstaan door falende of ‘onrijpe’ techniek, door patiënten die (nog) niet goed omgaan met de technologie, door storingen in de netwerkverbinding of omdat een techniek onvoldoende is ingebed in een organisatie. Deze risico’s kunnen hoge kosten, ongemak, uitstel van genezing, letsel en zelfs overlijden tot gevolg hebben. Zoals ook voor de gewone, conventionele zorg geldt, is het belangrijk deze risico’s te verminderen of zelfs geheel te voorkomen. Een goed inzicht in de risico’s van eHealth geeft een zorginstelling handvatten om ze te beheersen, wat leidt tot een hogere patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg.

In deze whitepaper geven het RIVM en Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) weer hoe zorginstellingen en praktijken risico’s kunnen beheersen, namelijk door inzicht te verkrijgen wet- en regelgeving, het gebruiken van bepaalde kwaliteitssystemen en methoden, en het nemen van maatregelen. Deze informatie helpt bestuurders, managers en zorgprofessionals bij de invoering van eHealth en de risicobeheersing hiervan.