Meisje rookt e-sigaret

De overheid wil e-sigaretten minder aantrekkelijk maken, vooral voor jongeren. Omdat bepaalde smaakstoffen (zoet, fruit) het gebruik daarvan bevorderen, heeft de overheid besloten dat er in de toekomst alleen nog e-sigaretten met tabaksmaak op de markt mogen komen. Het RIVM deed onderzoek naar smaakstoffen die op dit moment worden gebruikt en stelt voor het aantal toe te laten smaakstoffen te beperken tot 23 stoffen die zelfstandig of bij gecombineerd gebruik de smaak van tabak hebben.

Met het toepassen van deze stoffen, verwacht het RIVM dat het gebruik van e-sigaretten minder aantrekkelijk wordt. Dit ondersteunt een van de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord: jongeren en niet-rokers gebruiken minder snel een e-sigaret. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beslist uiteindelijk welke stoffen worden toegestaan. Het uitgangspunt is dat er alleen nog maar vloeistoffen met een tabaksmaak op de markt komen.

E-sigaret mogelijk ook minder aantrekkelijk als hulpmiddel om te stoppen met roken

Volwassenen gebruiken e-sigaretten ook als hulpmiddel om te stoppen met roken. In Nederland zijn de meeste gebruikers van e-sigaretten (ex-)rokers. Zowel volwassen (ex-)rokers als jongere niet-rokers houden vooral van zoete smaken en fruitsmaken. Als alleen nog maar tabaksmaken zijn toegestaan, wordt de e-sigaret als hulpmiddel mogelijk minder aantrekkelijk. Ook kan dit betekenen dat gebruikers zelf smaken gaan toevoegen. Dat kan met aroma’s die los zijn te verkrijgen. Het RIVM adviseert het ministerie om hiermee rekening te houden bij het opstellen van nieuwe regels.

Voorwaarden selectie smaakstoffen e-sigaret

Voor het onderzoek zijn gegevens gebruikt die fabrikanten moeten aanleveren over de samenstelling van hun producten. Fabrikanten gebruiken in totaal 503 verschillende smaakstoffen in vloeistoffen met tabaksmaak. Sommige daarvan zijn smaakstoffen met tabaksmaak, maar vaak worden ook zoete smaakstoffen gebruikt, zoals ethylmaltol.

Het RIVM adviseert om de lijst van 23 smaakstoffen na verloop van tijd te evalueren.