Het afgelopen paasweekend was het afsteken van paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland merkbaar in diverse delen van Nederland. Dit heeft tot verhoogde fijnstofconcentraties geleid. Vanwege het rustige weer bleef de luchtverontreiniging enige tijd hangen. Daggemiddelde waardes van fijnstof (PM10 fijnstof (fijnstof)) lagen echter overal onder de waarschuwingsgrens van matige smog.

Het fijnstof bestond voor een belangrijk deel uit rook. Op zondag bereikte deze rook van de zaterdagavond in Duitsland aangestoken paasvuren het zuidwesten van Nederland. Dit veroorzaakte geurhinder in de regio Den Haag en Rotterdam. De lucht was eerder via Groningen en de Noordzee naar deze regio getrokken. Hierdoor heeft het midden van het land geen hinder ervaren. De paasvuren van zondagavond waren vooral merkbaar in Overijssel en de Achterhoek. 

De uitstoot van paasvuren is op dit moment niet meegenomen in de emissieregistratie. Naar aanleiding van een eerste schatting in 2017 zoekt het RIVM dit jaar uit hoe groot de emissies uit paasvuren en andere grote vuren is, en of opname in de emissieregistratie mogelijk is. Het RIVM doet dit op basis van berekeningen, er worden geen metingen gedaan.

Het RIVM zoekt uit hoe groot de emissies uit paasvuren en andere grote vuren is en of opname in de Emissieregistratie mogelijk is. De eerste schatting kwam uit op een totale uitstoot van 0,2 kiloton door paasvuren; ongeveer 10% van de berekende bijdrage van kachels gedurende het hele jaar. Of opname van deze bron in de emissieregistratie daadwerkelijk mogelijk is hangt af van de kwaliteit van de beschikbare data.

Het RIVM registreert in de emissieregistratie de Nederlandse uitstoot van diverse stoffen waaronder fijnstof. De belangrijkste bronnen zijn verkeer, industrie, landbouw en consumenten. De emissieregistratie verzamelt informatie over de emissies van circa 350 voor het milieubeleid relevante stoffen naar zowel bodem, water als lucht. Dit vormt de basis om over de emissies van deze stoffen in Nederland te rapporteren. Via emissieregistratie.nl zijn alle emissiegegevens voor iedereen in te zien.