Naar aanleiding van de Zembla uitzending van 1 maart over containerbegassingen zal het RIVM nagaan of er nieuwe gegevens zijn die kunnen leiden tot een aanscherping van de risico-inschatting van eind 2007. Het RIVM zal hierbij relevante deskundigen betrekken en met een analyse komen waarbij ook de eventueel nieuwe informatie uit Duitsland wordt betrokken.