Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de mogelijke risico’s van bisphenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)) voor mens en milieu. BPA zit in veel verschillende producten en heeft effect op het hormoonsysteem. Op basis van wetenschappelijke studies is niet duidelijk of BPA bij de huidige blootstellingsniveaus schadelijk is voor mens en milieu.

Voor organismen die in het milieu in sediment leven is er mogelijk lokaal wel een risico als gevolg verhoogde concentraties door ophoping van BPA Bisphenol A (Bisphenol A) in sediment.

De kennis over mogelijke hormoonverstorende effecten van BPA op de gezondheid is sterk in ontwikkeling. In de EU Europese Unie (Europese Unie) en in verschillende Europese landen waaronder Nederland zijn preventief maatregelen genomen om de risico’s op nadelige gezondheidseffecten te verminderen. Eind 2014, begin 2015 zullen verschillende belangrijke nu lopende Europese beoordelingen van de gezondheidsrisico’s van BPA worden afgerond.

Vervolgstudie

In de loop van 2015 zal het RIVM de uitkomsten van deze nog lopende beoordelingen meenemen in een vervolgstudie waarin de risico’s van BPA nader zullen worden geduid. Hierop wordt een beleidsadvies gebaseerd waarin zal worden aangegeven of eventuele aanvullende maatregelen in Nederland nodig zijn om de mogelijke risico’s van BPA voor mens en milieu te beperken.