Het RIVM zet sinds eind vorig jaar de toevoegingen aan tabaksproducten op de website tabakinfo.nl. Het gaat daarbij om uitgebreide informatie over additieven in tabaksproducten per merk en type. Dit jaar onderzoekt het RIVM de effecten die deze informatie heeft op het rookgedrag van de Nederlanders.

In aanloop daarnaartoe heeft het RIVM op een rij gezet wat tot nu toe bekend is over het effect van productinformatie op de attitude van rokers. Tot nu toe heeft alleen Australië onderzocht welke effecten de bekendmaking van deze informatie op consumenten heeft. Volgens dit onderzoek vinden respondenten dat ze recht hebben op de informatie; ze beroepen zich op 'the right to know'. Op basis van de informatie denken consumenten echter niet dat roken slechter is dan ze al dachten. Sommige rokers die deelnamen aan het onderzoek dachten zelfs dat tabaksproducten waaraan relatief weinig- of natuurlijke ingrediënten zijn toegevoegd, minder schadelijk zijn dan andere.

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten vooral behoefte hebben aan informatie over gezondheidseffecten van de additieven. In tegenstelling tot Australië levert Nederland deze informatie wel, namelijk door middel van factsheets met informatie over de invloed van het additief op de aantrekkelijkheid, verslavendheid en giftigheid van roken. Nederland doet dit voor de veertien meest toegevoegde ingrediënten.

Sommige landen, waaronder ook Australië, vrezen dat consumenten de website met informatie over additieven onterecht gebruiken om minder schadelijke tabaksproducten te selecteren. Om deze reden geven deze landen weinig ruchtbaarheid over additieven in tabaksproducten. Door het gedragsonderzoek dat het RIVM nu gaat doen in opdracht van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) moet duidelijk worden op welke manier de Nederlandse consumenten door de informatie op de website worden beïnvloed in hun mening over het gevaar van roken.