Vaak worden additieven toegevoegd aan tabak om de smaak te verbeteren of om uitdroging te voorkomen. Ongeveer 7% van de tabak in een sigaret bestaat uit additieven.

Wat wordt er toegevoegd?

Tabaksfabrikanten voegen aan hun producten additieven toe, zoals glycerine, suikers, cellulose, drop, cacao, menthol en vanille, die zij selecteren  uit ongeveer 1000 verschillende stoffen. De belangrijkste functies van deze additieven zijn het verbeteren van de smaak, het vochtig houden van de tabak en het binden van het product. De additieven en hun hoeveelheden verschillen per merk en type product. Gemiddeld bevat de tabak van een sigaret ongeveer 30 verschillende additieven, die samen ongeveer 7 procent van het tabaksgewicht uitmaken. Suikers en bevochtigers worden in de grootste hoeveelheden toegevoegd, ieder een paar procent.  U kunt in onze databank zoeken naar de toevoegingen aan een bepaald merk tabaksproduct.

Wat zijn de gevolgen voor de roker?

Additieven kunnen sigarettenrook aantrekkelijker of zelfs verslavender maken. Veel additieven verminderen de scherpte van de rook of verbeteren de smaak en geur. Voor niet-rokers kan dit de drempel om te beginnen met roken verlagen. Voor rokers dragen additieven bij aan trouw aan hun eigen merk. Additieven kunnen daardoor leiden tot meer consumptie en dus tot meer gezondheidschade.

Bij verbranding van tabaksadditieven kunnen ook giftige stoffen gevormd worden. Suiker, bijvoorbeeld, is geschikt om te eten, maar bij de verbranding van suiker ontstaan giftige en zelfs kankerverwekkende stoffen. Bovendien is het inademen van stoffen meestal schadelijker dan inslikken, omdat giftige stoffen in de luchtwegen nauwelijks worden afgebroken.

Meer weten over additieven?

Over 14 toevoegingen aan tabak zijn factsheets geschreven in de context van het EUEuropean Union project Public Information Tobacco Control (PITOCPublic Information Tobacco Control). De factsheets hebben als doel om de consument te informeren over het algemene gebruik, het gebruik door de tabaksindustrie en schadelijke effecten op de gezondheid van de geselecteerde tabaksadditieven. Deze teksten zijn vertalingen van fact sheets over tabaksadditieven die door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geschreven zijn of door het Duitse Cancer Research Centre (DKFZGerman Cancer Research Center).

Meer algemene informatie over additieven: Algemene informatie over toevoegingen.

Meer informatie over de belangrijkste additieven: Informatie over specifieke toevoegingen.

Deze teksten zijn vertalingen van fact sheets over tabaksadditieven die door het RIVM geschreven zijn of door het Duitse Cancer Research Centre (DKFZ). De originelen in het Engels vindt u hier:

Er zijn ook brochures voor professionals beschikbaar:

Dit initiatief heeft financiering ontvangen van de Europese Unie in het kader van het Gezondheidsprogramma.