De inname van mogelijk kankerverwekkende aromatische koolwaterstoffen in minerale oliën via droog voedsel (rijst, hagelslag, ontbijtgranen) dat in karton is verpakt, is beperkt. Dat staat in het RIVM-onderzoeksrapport “Minerale oliën in voedsel; een overzicht van de toxicologische gegevens en een beoordeling van de inname via voedsel in Nederland”.

Vanuit kartonnen verpakkingen van gerecycled materiaal kunnen minerale oliën in het voedsel terecht komen. Droge levensmiddelen zoals rijst, pasta, ontbijtgranen en hagelslag worden vaak in karton verpakt. De inname van minerale oliën via deze levensmiddelen blijkt slechts een kleine bijdrage te leveren aan de totale inname van minerale oliën door voedsel.

Minerale oliën kunnen in gezuiverde vorm bewust aan voedsel worden toegevoegd, of er als verontreiniging in terechtkomen. In 2012 oordeelde de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) dat de inname van minerale oliën via voedsel mogelijk zorgwekkend is. Bij de beoordeling van het gezondheidsrisico is het belangrijk om onderscheid te maken tussen verzadigde koolwaterstoffen (MOSH Mineral Oil Saturated Hydrocarbon (Mineral Oil Saturated Hydrocarbon)) en aromatische koolwaterstoffen (MOAH Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons)) in minerale oliën, omdat de schadelijke effecten daarvan verschillen.

Er zijn volgens berekeningen van het RIVM geen gezondheidseffecten te verwachten als mensen via voedsel aan MOSH worden blootgesteld. Het RIVM wil zich meer op MOAH richten, omdat sommige MOAH kankerverwekkend zijn. Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven of mensen te veel MOAH binnenkrijgen omdat niet goed te meten valt hoeveel kankerverwekkende MOAH in voedsel zitten.

De kankerverwekkende MOAH zitten vooral in verbrande of onvoldoende gezuiverde minerale (ruwe) oliën, en dus niet in alle bronnen van waaruit MOAH in voedsel terecht kunnen komen. Volgens het RIVM is het zinvol te achterhalen hoe MOAH in voedingsmiddelen terecht kunnen komen. Dan kunnen maatregelen genomen worden om bronnen van schadelijke MOAH zoveel mogelijk te vermijden.