Op donderdagochtend 18 januari organiseert het RIVM een inloopochtend over circulaire economie. Professionals en particulieren kunnen vragen stellen en nieuwe kennis opdoen. Het RIVM inventariseert hoe kennis beter kan aansluiten bij vragen uit de praktijk.

De ‘Circulaire Inloop! RIVM’ maakt onderdeel uit van de week van de Circulaire Economie (15-19 januari 2018). Met de transitie naar een circulaire economie wil Nederland minder afhankelijk zijn van de import van grondstoffen en  de efficiëntie van het gebruik van (grond)stoffen laten toenemen. Waar de kringloop nog niet gesloten kan worden, kiezen we duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Mooi allemaal, maar makkelijker gezegd dan gedaan!

Tijdens de inloopochtend krijg je daarom antwoord op vragen als: hoe sluiten we de kringlopen zo veilig, schoon en duurzaam mogelijk? Wat is de relevante regelgeving? En hoe zit het met safe-by-design en circulair ontwerpen?

Als wij je vanuit het RIVM niet verder kunnen helpen, dan kunnen we je in contact brengen met iemand uit ons netwerk. Het RIVM werkt nauw samen met overheden en kennisinstellingen, zowel in het binnen- als buitenland. Het RIVM spreekt ook met bedrijven over de transitie naar een circulaire economie.

Plaats en tijd

De inloopochtend vindt op donderdag 18 januari plaats van 9.00 tot 12.00 in The Social Impact Factory te Utrecht. Deelname is gratis, aanmelden niet vereist, maar wel gewenst i.v.m. aantal plaatsen.

Wie hierover vragen heeft kan contact opnemen met biobased@rivm.nl of bellen met Susanne Waaijers 030-2743358.