Het RIVM publiceert vanaf vandaag op de website tabakinfo.nl alle ingrediënten die worden toegevoegd aan tabaksproducten op de Nederlandse markt. Bezoekers van deze site kunnen per merk tabaksproduct opzoeken welke toevoegingen het bevat, en wat de functie en hoeveelheid van deze toevoegingen is.

Roken heeft een grote invloed op het ontstaan van longkanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer twintigduizend mensen als gevolg van roken. Toevoegingen aan tabak hebben een negatief effect op de volksgezondheid. Tabaksproducten worden namelijk aantrekkelijker als er bijvoorbeeld smaakstof aan toegevoegd wordt. Dit werkt verslaving aan rookwaar in de hand. Bij verbranding van tabaksadditieven kunnen ook giftige stoffen gevormd worden. Sigaretten bevatten gemiddeld zo’n 70 additieven en een groot deel daarvan zijn smaakstoffen als benzaldehyde (amandelsmaak) en vanilline (vanille). Dat blijkt uit het rapport met een analyse van gegevens die de tabaksindustrie heeft aangeleverd bij het RIVM.

Nederland is één van de landen die voorop lopen wat betreft het publiceren van additieven in sigaretten, sigaren en tabak. Het RIVM hoopt dat rokers zich meer bewust worden van de negatieve effecten van toevoegingen.

In Europees verband wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe EU Europese Unie (Europese Unie)-richtlijn tabaksproducten. Deze zal naar verwachting ook maatregelen bevatten over toevoegingen aan tabak. De nieuwe richtlijn wordt binnen enkele weken verwacht.