VASCO: RIVM start onderzoek naar langetermijneffectiviteit COVID-19-vaccins

Het RIVM start vandaag een omvangrijk onderzoek naar de effectiviteit op de lange termijn van de verschillende COVID-19-vaccins in Nederland. De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) heeft tot doel om in alle leeftijdsgroepen inzicht te geven in de mate waarin de verschillende vaccins bescherming bieden en hoe lang deze bescherming standhoudt. Ook wordt gekeken of en in welke mate de vaccins bescherming bieden tegen nieuwe varianten van SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, kan aan het onderzoek deelnemen. 

Nog niet eerder is voorgekomen dat de gehele bevolking (van 18 jaar en ouder) in korte tijd wordt uitgenodigd om nieuw ontwikkelde vaccins tegen een nieuw virus te ontvangen. Met VASCO zullen 50.000 Nederlanders gedurende 5 jaar gevolgd worden. Dit onderzoek zal de (lange-termijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk monitoren en de verschillende vaccins kunnen vergelijken. Zowel in de algemene bevolking als in risicogroepen. VASCO wordt uitgevoerd door het RIVM, in samenwerking met Julius Clinical en het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht.

Onderzoek naar effectiviteit in de praktijk

De COVID-19-vaccins zijn getest op effectiviteit en veiligheid voorafgaand aan registratie. Omdat zowel het virus als de vaccins nieuw zijn, is de duur van de bescherming nog onbekend. In pre-registratieonderzoeken wordt beperkt onderzocht wat de werking is van de vaccins in risicogroepen, zoals ouderen of mensen met onderliggende ziekten. Onderzoeken om de (langetermijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk te monitoren en de verschillende vaccins te kunnen vergelijken zijn daarom noodzakelijk. Zowel bij gezonde personen als bij personen die tot risicogroepen behoren. 

Onderzoeksopzet 

Alle inwoners in Nederland van 18 tot 85 jaar kunnen meedoen aan het onderzoek. Zowel mensen die zich wel of niet laten vaccineren kunnen meedoen. Deelnemers zullen 5 jaar gevolgd worden. Op het moment van deelname wordt data verzameld door middel van een vragenlijst (via een app of website) en een bloedafname (zelf-afname door middel van een vingerprik). Dit is nodig om rekening te kunnen houden met verschillen tussen mensen die wel en (nog) niet gevaccineerd zijn en vast te kunnen stellen of een deelnemer eerder een corona-infectie heeft doorgemaakt. Dit onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de landelijke vaccinatiecampagne en kan bijdragen aan de toekomstige bestrijding van het coronavirus. 

Deelname aan het onderzoek 

Mensen kunnen zich opgeven voor deelname via www.rivm.nl/vasco. Daarnaast versturen we de komende weken per brief een uitnodiging aan een groot aantal (willekeurig gekozen) mensen in Nederland om aan het onderzoek deel te nemen.