Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet op verschillende manieren onderzoek om de verspreiding van COVID-19 te volgen. We verzamelen, analyseren en interpreteren gegevens systematisch. Zo kunnen we goed in de gaten houden hoe het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 zich ontwikkelt en zien we het als er veranderingen optreden. 
Hieronder zie je welke onderzoeken het RIVM doet.

Rekenmodellen

Met behulp van gegevens uit onderzoek in Nederland is het mogelijk om het verloop van de uitbraak te schatten en het effect van maatregelen te berekenen.
Lees meer over Rekenmodellen


Infectieradar

Met Infectieradar brengen we in kaart of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Aan dit onderzoek kan iedereen in Nederland meedoen. Door bij te houden of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus kunnen we een mogelijke opleving van het virus snel zien. 

Lees meer over Infectieradar


Q-koorts en COVID-19

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt of mensen die eerder Q-koorts hebben gehad een verhoogde kans hebben op het krijgen van COVID-19.

Lees meer over Q-koorts en COVID-19


Gezinnen en jongeren

Het RIVM doet onderzoek bij gezinnen in Nederland waarin iemand besmet is met het virus. Zo willen we meer te weten komen over het verloop van de ziekte.
Lees meer over Onderzoek gezinnen en jongeren.


Groepsimmuniteit (PIENTER Corona studie)

Het RIVM is een groot onderzoek gestart om uit te zoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het coronavirus SARS-CoV-2.
Lees meer over Groepsimmuniteit


Huisartsen peilstations

Nivel doet samen met het RIVM onderzoek naar mensen met griepachtige klachten. Samen meten zij bij 40 huisartsenpraktijken hoe vaak mensen met deze klachten bij de huisarts komen en welke virussen deze klachten veroorzaken. 
Lees meer over Huisartsen peilstations


Onderzoek Rioolwater

In Nederland is het genetisch materiaal van het coronavirus SARS-CoV-2 ook aangetoond in het rioolwater.
Lees meer over Rioolwater


Gedragswetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar gedrag en gezondheid biedt inzichten hoe mensen te helpen om gedragsregels te blijven volgen.
Lees meer over Gedragswetenschappelijk onderzoek


Onderzoek indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid

De COVID-19-epidemie en de maatregelen om die te bestrijden hebben tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg geleid
Lees meer over Indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid


Kennisintegratie van COVID-19 onderzoeken

Het RIVM stelt in samenwerking met ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie periodiek een samenvatting op van de resultaten uit COVID-19-gerelateerde onderzoeken op het terrein van preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken.

Lees meer op Onderzoek preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken


Onderzoek in Nederland

Ook buiten het RIVM worden er tal van onderzoeken naar COVID-19 uitgevoerd. Een overzicht is te vinden op de website van de FMS.

Met behulp van subsidie worden ook nieuwe onderzoekprogramma’s naar COVID-19 gestart: klik hier voor meer informatie.