Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet op verschillende manieren onderzoek om de verspreiding van COVID-19 te volgen. Zo kunnen we goed in de gaten houden hoe het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 zich ontwikkelt en zien we het als er veranderingen optreden. 

Afweerstoffen en groepsimmuniteit (PIENTER Corona studie)

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een groot onderzoek gestart om uit te zoeken hoeveel mensen afweerstoffen hebben tegen het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Zo komen we meer te weten over de bescherming van mensen tegen het virus.

> PIENTER Corona studie


Gedragswetenschappelijk onderzoek

Het gedrag van mensen is belangrijk bij het onder controle krijgen van COVID-19. Met onderzoek naar gedrag en gezondheid krijgen we inzichten die mensen kunnen helpen om de adviezen en regels te blijven volgen.

> Gedragswetenschappelijk onderzoek


Gezinnen en jongeren (First few hundred)

Het RIVM doet onderzoek bij gezinnen in Nederland waarin iemand besmet is met het virus. Zo willen we meer te weten komen over het verloop van de ziekte en hoe de verspreiding binnen een gezin verloopt.

Onderzoek Gezinnen en jongeren


Huisartsen peilstations

Nivel doet samen met het RIVM onderzoek naar mensen met griepachtige klachten. Samen meten zij bij 40 huisartsenpraktijken hoe vaak mensen met deze klachten bij de huisarts komen en welke virussen deze klachten veroorzaken. 

> Huisartsen peilstations 


Indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid

De COVID-19-epidemie en de maatregelen om het virus te bestrijden leiden tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg.Het RIVM brengt deze effecten in kaart.

Indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid


Infectieradar

Met Infectieradar brengen we in kaart of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2.

> Infectieradar


Kiemsurveillance

In Nederland zien we sinds het voorjaar verschillende varianten (mutaties) van het virus rondgaan. Het RIVM onderzoekt in het laboratorium hoe het virus verandert en wat dit betekent voor de verspreiding in Nederland. 

> Kiemsurveillance


Preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken

Het RIVM geeft in samenwerking met ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie periodiek een samenvatting van de resultaten uit COVID-19 gerelateerde onderzoeken op het gebied van preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken.


> Preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken


Q-koorts en COVID-19

Het RIVM  onderzoekt of mensen die eerder Q-koorts hebben gehad een verhoogde kans hebben op het krijgen van COVID-19.

> Q-koorts en COVID-19


Rekenmodellen

Het RIVM gebruikt wetenschappelijke rekenmodellen om de verspreiding van COVID-19 in kaart te brengen. Met behulp van gegevens uit onderzoek in Nederland is het mogelijk om het verloop van de uitbraak te schatten en het effect van maatregelen te berekenen. 

> Rekenmodellen


Rioolwater

Het coronavirus SARS-CoV-2 komt met de ontlasting van mensen in het rioolwater terecht. Door het rioolwater te onderzoeken kan het RIVM de verspreiding van het virus vroegtijdig in kaart brengen.

> Rioolwater


Risicofactoren voor COVID-19 (CONTEST)

Waarom worden sommige mensen wel ziek van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 en andere mensen niet? Dit en andere risicofactoren voor COVID-19 onderzoekt het RIVM in samenwerking met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

> CONTEST-onderzoek


Sterftemonitor

Sinds de griepepidemie van 2009 kijkt het RIVM elke week naar het aantal overleden mensen met de gegevens van het CBSCentraal Bureau voor de Statistiek. Sinds februari 2020 is er oversterfte door COVID-19.

> Sterftemonitor


Thuiswonende ouderen en COVID-19

De COVID-19 epidemie en de maatregelen hebben gevolgen voor iedereen. Ook voor thuiswonende ouderen. Het RIVM brengt in kaart hoe het met hen gaat.

> Invloed COVID-19 op het leven van thuiswonende ouderen


Transmissie van COVID-19 op basisscholen

Waarschijnlijk geven kinderen de nieuwe varianten van SARS-CoV-2, zoals de Britse, wat sneller en vaker door. Hoeveel sneller en vaker? Dat is nog niet goed genoeg bekend. Om hier meer over te weten te komen, onderzoekt het RIVM hoe de verspreiding van het virus gaat op basisscholen. 

Onderzoek naar transmissie op basisscholen


Vaccinatiestudie Corona (VASCO)

De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) onderzoekt de langetermijneffectiviteit van de coronavaccins onder de Nederlandse bevolking.

> Vaccinatiestudie Corona


VIDO onderzoek

Het is belangrijk om te weten of mensen na inenting een goede afweer opbouwen tegen het virus. Dit wordt onderzocht in het VIDO-onderzoek (Vaccinaties tegen het coronavirus en Immuniteit binnen het Doetinchem Onderzoek).  

> VIDO onderzoek


VIVO onderzoek

Het is belangrijk om te weten of mensen na inenting een goede afweer opbouwen tegen het virus. Dit wordt onderzocht in het VIVO-onderzoek (Vaccinatie Immuun reactie en Veroudering Onderzoek).  

> VIVO onderzoek


VOCAAL onderzoek

Het is belangrijk om te weten of mensen na inenting een goede afweer opbouwen tegen het virus. Dit wordt onderzocht in het VOCAAL-onderzoek (Vaccinatie van Ouderen tegen het coronavirus en Cellulaire Afweer voor Lange termijn bescherming).  

> VOCAAL onderzoek


Ook buiten het RIVM worden er tal van onderzoeken naar COVID-19 uitgevoerd.
Een overzicht is te vinden op de website van de FMS.

Met behulp van subsidie worden ook nieuwe onderzoekprogramma’s naar COVID-19 gestart.
Zie COVID-19 programma ZonMw