Het RIVM is in september 2013 gestart met het opstellen van een eigen milieu-voetafdruk. Een milieu-voetafdruk stelt de invloed van het RIVM op het milieu vast. Hiermee loopt het RIVM voorop voor Nederlandse organisatie met het uitvoeren van een eigen milieu-voetafdruk. Het doel is om de eigen organisatie te verduurzamen.

Aspecten van een milieu-voetafdruk
De aspecten die wij mede gaan testen of zij in een milieu-voetafdruk thuishoren, zijn bijvoorbeeld het gebruik van hulpbronnen, zoals olie, mineralen of hout, en de uitstoot van bezwaarlijke milieufactoren, zoals broeikasgassen en giftige chemicaliën. Ook klimaatverandering, verzuring, toxicologie in mens en milieu in relatie tot gezondheid, elektromagnetische velden en andere vormen van straling zullen onder andere bekeken worden.

De eigen duurzaamheid testen

Enkele maanden na de start zal het RIVM de huidige eigen duurzaamheid testen.  Aan de hand van de uitkomsten wordt bepaald hoe het RIVM de milieu-voetafdruk het best kan verkleinen. Na verloop van tijd wordt met een evaluatie bepaald of de bedrijfsvoering van het RIVM duurzamer is geworden.

Milieu-voetafdruk voor duurzaamheidsbeleid

Het opstellen van de eigen voetafdruk past bij het streven van het RIVM naar duurzaamheid binnen de organisatie. Het RIVM verhuist rond 2018 naar een duurzaam gebouw op de Uithof in Utrecht. Dit zal onze milieu-voetafdruk ook al sterk verkleinen.

De ervaringen die op het RIVM worden verkregen, kunnen toegepast worden in het landelijke- en Europese duurzaamheidsbeleid. De officiële milieu-voetafdruk van het RIVM is echter afhankelijk van de toetsing van de EU Europese Unie (Europese Unie) na het vaststellen van de methode. Dan wordt het ook mogelijk voor het RIVM om zichzelf te vergelijken met soortgelijke organisaties in Nederland en Europa. Het RIVM wordt ondersteund voor de proef door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.