Vrouw met mondkapje in de trein

Afgelopen week* werden 530.015 positieve coronatesten gemeld bij het RIVM**. Dat is een stijging van 45% vergeleken met vorige week. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nam in de afgelopen week met 11% toe. Op de IC intensive care (intensive care) afdeling steeg het aantal opnames met 18%.

Alle wekelijkse COVID-19 cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM website.

In de week na de versoepelingen, van woensdag 26 januari tot en met 1 februari, is het aantal gemelde positieve coronatesten explosief gestegen naar 530.015 (+45%). Dat is ondanks een achterstand van ruim 81.000 meldingen van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) naar het RIVM sinds 18 januari**. Ruim 1.019.496 mensen lieten zich testen bij de GGD, 7% meer dan de week ervoor. Dat is het hoogste aantal afgenomen testen in een week sinds het begin van de epidemie.

Het hoogste aantal meldingen per 100.000 inwoners was te zien bij de 13 t/m 17 jarigen. De grootste stijging in het aantal meldingen was in de afgelopen week in de leeftijdsgroepen 0 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar. Bij mensen van 60 jaar en ouder blijft, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, het aantal positieve coronatesten laag in de afgelopen weken (figuur 1).

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (20 december 2021 tot en met 30 januari 2022).

Ziekenhuisopnames en opnamereden

In de week van 24 t/m 30 januari werden 1.056 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen (vorige week 951, +11%) op de verpleegafdeling, waarvan 78 op de IC intensive care (intensive care) (vorige week 66, +18%).

Opnamereden van nieuwe patiënten met een coronabesmetting in het ziekenhuis


De NICE registratie faciliteert sinds 25 januari de vastlegging van de opnamereden van nieuwe patiënten met een bevestigde SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 besmetting in het ziekenhuis en op de IC. Zo kan er beter onderscheid worden gemaakt tussen patiënten die vanwege COVID-19 zijn opgenomen en de patiënten die positief zijn getest op corona maar om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Gezien de korte tijd dat deze uitbreiding mogelijk is, is de data van de afgelopen zeven dagen (opnamedatum 25 t/m 31 januari) nog niet compleet. Elke dag ontvangt NICE meer data van de ziekenhuizen.

De opnamereden van patiënten met SARS-CoV-2 is onderverdeeld in 4 categorieën.

  1. Vanwege COVID-19: COVID-19 is de reden van opname van de patiënt en de patiënt wordt daarvoor behandeld.
  2. Combinatie met COVID-19: COVID-19 is één van de redenen van opname: de patiënt is opgenomen doordat COVID-19 een bestaande aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of hartfalen heeft ontregeld. De patiënt zou zonder COVID-19 niet opgenomen hoeven worden.
  3. Andere opnamereden: Er is een andere opnamereden dan COVID-19: de patiënt is opgenomen vanwege een andere opnamereden en heeft geen behandeling nodig voor de SARS-CoV-2 besmetting.
  4. Onbekend: het is (nog) niet bekend of de reden van opname gerelateerd is aan de SARS-CoV-2 besmetting.
Op 1 februari om 18.15u zijn de cijfers van de opnamereden uit de NICE registratie gerectificeerd. De om 15u gepubliceerde grafieken bevatten meerdere registraties per patiënt. De nieuwe grafieken bevatten alleen unieke patiënten, ofwel een registratie per patiënt. Deze rectificatie heeft nagenoeg geen invloed op de verhoudingen.

Figuur 2: Opnamereden van 548 van de 922 patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdeling, opgenomen tussen 25 en 31 januari 2022, geregistreerd tot 1 februari 00.00 uur.

In de afgelopen zeven dagen werden 922 patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Daarvan was van 548 patiënten de opnamereden bekend, bij 41% was de opnamereden (nog) niet bekend. COVID-19 was de belangrijkste of één van de redenen van ziekenhuisopname bij 75% van de patiënten met bekende opnamereden (zie figuur 2). Bij 57% was COVID-19 de belangrijkste reden van opname. Bij 18% van de opgenomen patiënten met bekende opnameredens ontregelde de SARS-CoV-2 besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder COVID-19 niet opgenomen hoeven te worden in het ziekenhuis.

In alle leeftijdsgroepen was COVID-19 meest voorkomende reden of de aanjager van opname (tussen 54% en 88% “Vanwege COVID-19” + “Combinatie met COVID-19”). Bij patiënten van 40 jaar en ouder was COVID-19 vaker de belangrijkste reden van opname (78% - 88%), ten opzichte van patiënten jonger dan 40 (54% - 67%). 

Figuur 3: Opnamereden van 68 van de 73 patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de intensive care, opgenomen tussen 25 en 31 januari 2022, geregistreerd tot 1 februari 00.00 uur.

In de afgelopen zeven dagen werden 73 patiënten met een SARS-CoV-2 besmetting op de IC intensive care (intensive care) opgenomen. Daarvan was van 68 patiënten de opnamereden bekend, bij 7% was de opnamereden (nog) niet bekend. COVID-19 was één van de redenen van IC-opname bij 78% van de patiënten met bekende opnamereden (zie figuur 2). Bij 65% was COVID-19 de belangrijkste reden van IC-opname. Bij 13% van de opgenomen IC-patiënten met bekende opnamereden ontregelde de SARS-CoV-2 besmetting een bestaande aandoening. Deze kwetsbare patiënten zouden zonder COVID-19 niet op de IC beland zijn. In alle leeftijdsgroepen was COVID-19 meest voorkomende reden of de aanjager van opname (tussen 60% en 100% “Vanwege COVID-19” + “Combinatie met COVID-19”). 

In deze eerste week dat deze gegevens verzameld worden (opnamedatum 25 t/m 31 januari) is over opnameredenen op de IC nog geen duidelijke leeftijdsverdeling te beschrijven. De komende weken komt steeds meer informatie beschikbaar vanuit de ziekenhuizen.

Patiënten met een andere opnamereden apart zorgprotocol

Voor de patiënten met een andere opnamereden, maar wel met SARS-CoV-2 besmetting waar zij niet voor behandeld hoeven te worden, geldt een apart zorgprotocol. Deze patiënten worden in isolatie verpleegd. Voor de verzorging van- of het contact met deze patiënten moeten verpleegkundigen, artsen en ander ziekenhuispersoneel speciale beschermende kleding dragen.

Reproductiegetal

Het meest recente reproductiegetal van SARS-CoV-2 (17 januari) was 1,20 (1,19 – 1,21)**. Dit is een stabilisatie ten opzichte van de week ervoor (1,19 op 10 december). Dit betekent dat 100 mensen die op 17 januari 2022 het coronavirus hadden, samen 120 nieuwe personen besmetten.

Maatregelen

Voorkom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de geldende (basis)maatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent. Laat je vaccineren als je dat nog niet hebt gedaan en haal de booster om je bescherming weer een oppepper te geven.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 25 januari 10:01 en 1 februari 10.00 uur aan het RIVM. 
De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC-opnames zijn naar kalenderweken.

** Door een technische storing in de datastroom vanaf 18 januari zijn de meldingen en de teststraten-data niet volledig doorgekomen naar het RIVM. De cijfers omtrent de meldingen en het aantal afgenomen testen die in dit bericht worden weergegeven zijn daarom een onderrapportage van het werkelijke aantal meldingen. Het reproductiegetal dat gebaseerd is op deze meldingen, kan door deze achterstand mogelijk tijdelijk iets te laag uitvallen, wat bijgesteld wordt wanneer de achterstand in de meldingen is ingehaald.