Vanaf 1 juli 2020 worden de grafieken een keer per week op dinsdag geactualiseerd. 

Aantal bij de GGD gemelde positief geteste personen naar meldingsdatum

Deze grafiek toont het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde positief geteste personen per dag/nieuwe COVID-19 meldingen per dag. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 7 juni 2021 tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds vorige dinsdag zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat positieve uitslagen een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten naar datum van ziekenhuisopname

Ziekenhuizen registreren elke dag voor Stichting NICE gegevens over COVID-19 patiënten op zowel de verpleeg- als op de intensive care afdelingen. De grafiek toont het aantal door Stichting NICE geregistreerde patiënten dat met bewezen COVID-19 is opgenomen op de verpleegafdeling in het ziekenhuis. Gegevens na 16 oktober worden momenteel nog aangevuld door de verpleegafdelingen. Hierdoor is mogelijk een vertraging van 2 a 3 dagen in de data-aanlevering. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 7 juni 2021 tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.

Ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 worden in deze fase van de epidemie niet goed meer doorgegeven aan de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. De cijfers van de Stichting NICE op de verpleegafdelingen geven in deze fase van de epidemie een actueler beeld van het aantal ziekenhuisopnames. 

Aantal overledenen naar datum van overlijden

Deze grafiek toont het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde overleden COVID-19 patiënten per dag, naar datum van overlijden. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 7 juni  2021 tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat overlijdens een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden. 
Van enkele patiënten is de datum van overlijden (nog) niet bekend. Deze kunnen daardoor niet worden weergegeven in deze grafiek.

Vaccinatiestatus van positief geteste personen per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, over de afgelopen 6 kalenderweken

Deze grafiek toont de vaccinatiestatus van het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 per 100.000 inwoners, per leeftijdsgroep, over de afgelopen 6 kalenderweken.

Personen zeggen zelf of ze op het moment van testen niet, deels of volledig gevaccineerd waren. Iemand is volledig gevaccineerd (donkerblauw) nadat de laatste vaccinatie van het vaccinatieschema minimaal twee weken geleden ontvangen is of vier weken na Janssen-vaccinatie. Iemand is niet volledig gevaccineerd (middelblauw) als langer dan twee weken geleden de eerste vaccinatie, waarvan twee prikken nodig zijn, ontvangen is of als iemand de tweede vaccinatie korter dan twee weken geleden ontvangen heeft. Iemand is niet gevaccineerd (lichtblauw) als korter dan twee weken geleden de eerste vaccinatie of enige (met uitzondering van Janssen) vaccinatie ontvangen is of als korter dan vier weken geleden een Janssen-vaccinatie ontvangen is of als iemand geen vaccin ontvangen heeft. Iemand waarvan de vaccinatiestatus (nog) onbekend (grijs) is, heeft (nog) geen vaccinatiestatus opgegeven.

grafiek vaccinatiestatus van gemelde personen

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Overzicht databronnen COVID-19

Op www.databronnencovid19.nl vindt u een overzicht van data- en informatiebronnen die gerelateerd zijn aan COVID-19. Deze site is bedoeld als wegwijzer voor iedereen die werkt met databronnen over COVID-19. Het bronnenoverzicht wordt doorlopend geactualiseerd. Heeft u bronnen of datasets die een goede aanvulling zijn? Dan vragen wij u dat via de website  te melden.

Datasets

De datasets die gebruikt worden om de COVID-19-cijfers bij te houden, zijn voor iedereen beschikbaar. Zo is er een CSVcomma-separated values-bestand beschikbaar met de cumulatieve aantallen per gemeente en een CSV-bestand met de karakteristieken per casus landelijk.