Vanaf 1 juli 2020 worden de grafieken een keer per week op dinsdag geactualiseerd. 

Aantal bij de GGD gemelde patiënten naar meldingsdatum

Deze grafiek toont het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde COVID-19 patiënten per dag. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat positieve uitslagen een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten naar datum van ziekenhuisopname

Deze grafiek toont het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde patiënten dat vanwege COVID-19  in het ziekenhuis is opgenomen per dag. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat ziekenhuisopnames een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.
Van 5% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten is de datum van ziekenhuisopname (nog) niet gemeld. Deze kunnen daardoor niet worden weergegeven in deze grafiek.

Aantal overledenen naar datum van overlijden

Deze grafiek toont het aantal bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gemelde overleden COVID-19 patiënten per dag, naar datum van overlijden. Om een beter beeld van de actuele situatie te hebben, toont deze grafiek de meldingen van 4 mei tot heden. De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) staat in het rechter tabblad.
Nieuwe meldingen sinds gisteren zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat overlijdens een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden. 
Van enkele patiënten is de datum van overlijden (nog) niet bekend. Deze kunnen daardoor niet worden weergegeven in deze grafiek.

Aantal overledenen naar leeftijd en geslacht

Onderstaande grafiek laat het aantal overleden patiënten zien per leeftijdsgroep. In het blauw is het aantal overleden mannen te zien en in het violet het aantal overleden vrouwen.

Grafiek 4: Aantal overledenen naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Overzicht databronnen COVID-19

Op www.databronnencovid19.nl vindt u een overzicht van data- en informatiebronnen die gerelateerd zijn aan COVID-19. Deze site is bedoeld als wegwijzer voor iedereen die werkt met databronnen over COVID-19. Het bronnenoverzicht wordt doorlopend geactualiseerd. Heeft u bronnen of datasets die een goede aanvulling zijn? Dan vragen wij u dat via de website  te melden.

Datasets

De datasets die gebruikt worden om de COVID-19-cijfers bij te houden, zijn voor iedereen beschikbaar. Zo is er een CSVcomma-separated values-bestand beschikbaar met de cumulatieve aantallen per gemeente en een CSV-bestand met de karakteristieken per casus landelijk.