De grafieken op deze pagina worden één keer per week, op dinsdag,  vernieuwd op basis van de laatst bekende data. Kijk op het coronadashboard voor meer grafieken en informatie over SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 epidemie. Veel informatie over de coronasituatie in Nederland is ook te vinden in de wekelijkse update coronavirus SARS-CoV-2 en in het epidemiologisch rapport dat elke week op de dinsdag wordt geactualiseerd.  Veel van de data die gebruikt wordt om de SARS-CoV-2 cijfers bij te houden, is voor iedereen beschikbaar. Deze open data wordt iedere dinsdag en vrijdag om 15.15 uur gepubliceerd*. 

Aantal bij de GGD gemelde positief geteste personen naar meldingsdatum

Deze grafiek toont het aantal bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gemelde positief OP SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 geteste personen per dag. Deze grafiek toont de meldingen van 6 juni 2022 tot heden.  De grafiek vanaf het begin van de epidemie (27 februari) is te vinden op het coronadashboard.  Nieuwe meldingen sinds vorige dinsdag zijn weergegeven in geel. Meldingen van eerdere dagen worden soms aangepast doordat positieve uitslagen een of enkele dagen later worden gemeld. Soms wordt het aangepast omdat blijkt bij controle dat enkele meldingen niet kloppen. Niet alle met SARS-CoV-2 besmette personen worden getest. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Van 31 maart 2021 tot 11 april 2022 was het advies een positieve zelftestuitslag te laten bevestigen bij de GGD. Vanaf 11 april 2022 hoeft dit niet meer. 

Door een technische storing zijn er deze week geen gegevens over meldingen van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) beschikbaar. Hierdoor is er geen update van onderstaande figuur. 


 

Door een technische storing zijn er deze week geen gegevens over meldingen van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) beschikbaar. Hierdoor is er geen update van onderstaande figuur. 

Figuur 2: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep 

Opnamereden in het ziekenhuis van nieuwe patiënten met een coronabesmetting op de verpleegafdeling en op de intensive care, in de afgelopen 8 kalenderweken 

Via de NICE registratie melden ziekenhuizen sinds 25 januari de opnamereden van nieuwe patiënten met een bevestigde SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 besmetting in het ziekenhuis en op de IC intensive care (intensive care). Zo kan onderscheid gemaakt worden tussen patiënten waarbij COVID-19 de belangrijkste reden, of een  van de opnameredenen was en patiënten die positief zijn getest op corona maar om een andere reden in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Figuur 3: Opnamereden** van patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de verpleegafdeling, opgenomen in de afgelopen 8 kalenderweken.

Figuur 4: Opnamereden** van patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 op de intensive care, opgenomen in de afgelopen 8 kalenderweken.

*Overzicht  databronnen COVID-19
Op www.databronnencovid19.nl vindt u een overzicht van data- en informatiebronnen die gerelateerd zijn aan COVID-19. Deze site is bedoeld als wegwijzer voor iedereen die werkt met databronnen over COVID-19. Het bronnenoverzicht wordt doorlopend geactualiseerd. Heeft u bronnen of datasets die een goede aanvulling zijn? Dan vragen wij u dat via de website  te melden.

** De opnamereden van patiënten met SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 is onderverdeeld in 4 categorieën

  1. Vanwege COVID-19: COVID-19 is de reden van opname van de patiënt en de patiënt wordt daarvoor behandeld.
  2. Combinatie met COVID-19: COVID-19 is één van de redenen van opname: de patiënt is opgenomen doordat COVID-19 een bestaande aandoening zoals bijvoorbeeld diabetes of hartfalen heeft ontregeld. De patiënt zou zonder COVID-19 niet opgenomen hoeven worden.
  3. Andere opnamereden: Er is een andere opnamereden dan COVID-19: de patiënt is opgenomen vanwege een andere opnamereden en heeft geen behandeling nodig voor de SARS-CoV-2 besmetting. 
  4. Onbekend: het is (nog) niet bekend of de reden van opname gerelateerd is aan de SARS-CoV-2 besmetting. 

Datasets

De datasets die gebruikt worden om de COVID-19-cijfers bij te houden, zijn voor iedereen beschikbaar. Zo is er een CSV comma-separated values (comma-separated values)-bestand beschikbaar met de cumulatieve aantallen per gemeente en een CSV-bestand met de karakteristieken per casus landelijk.