Metingen luchtmeetnet.nl op maandag 8 april 2018

Vandaag maandag 8 april 2019 is er in Noord-Brabant smog door fijnstof. De luchtkwaliteit is hier “onvoldoende” tot lokaal “slecht”. De oorzaak is vermoedelijk de vorming van fijn stof uit de reactie van stikstofoxiden en ammoniak. De weersomstandigheden hebben bijgedragen aan smogvorming.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Vooruitzichten

De verwachte luchtverontreiniging zal vermoedelijk in de loop van de dag dalen. De verwachting is dat de lucht in het zuiden van Nederland wordt doorgemengd en dat er buien ontstaan. Dat is gunstig om de fijnstof concentraties te verlagen.

Informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem).
  • Meer informatie over Smog staat in het dossier op rivm.nl
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds