Het RIVM verwacht dat de luchtkwaliteit in steden na de jaarwisseling kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijn stof. Door de verwachte wind neemt de luchtvervuiling in hoeveelheid snel weer af.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. 

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Metingen met burgers

Het RIVM organiseert een meetexperiment rond de jaarwisseling, waarbij deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aanleveren voor een nieuwe portaal. Overheden, burgers en andere partijen kunnen meetgegevens uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving. 
Vorig jaar organiseerde het RIVM een vergelijkbaar vuurwerkexperiment. Toen maakten alle deelnemers gebruik van een meetsensor die zij van het RIVM hadden ontvangen. Deze jaarwisseling is het mogelijk om data aan te leveren die met andere sensoren zijn gemeten.

Informatie

Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp (IOS/Android) van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), provincie Limburg, OMWB Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) en ODRA Omgevingsdienst regio Arnhem (Omgevingsdienst regio Arnhem). Meer informatie over Smog staat in het dossier op rivm.nl Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds