Vaccinatielocatie GGD

Vanaf 6 oktober ontvangt een specifieke groep mensen met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) hun uitnodiging voor een 3de vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening of bepaalde medicijnen voorgeschreven krijgen. 

Mensen die in aanmerking komen kunnen hun uitnodiging  verwachten vanaf 6 oktober tot eind oktober via het ziekenhuis waar zij in behandeling zijn. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een 3de vaccinatie halen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Specifieke groep patiënten

Veel mensen met een afweerstoornis zijn al wel voldoende beschermd met 2 COVID-19 vaccinaties. Maar binnen specifieke groepen zijn er patiënten die na 2 vaccinaties mogelijk nog niet goed beschermd zijn tegen COVID-19. Dat is gebleken uit recent onderzoek. Daarom wordt voor deze mensen een 3de vaccinatie geadviseerd. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. Zie ook: informatie voor mensen met een afweerstoornis op de website van het RIVM.

De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft hierover eerder bericht, op advies van het RIVM en een werkgroep medisch specialisten. Zie ook het advies van de Gezondheidsraad.