Vandaag verschijnt het rapport de Staat van zoönosen 2012. Het rapport geeft een overzicht van het voorkomen van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen). Het thema dit jaar is zoönosen die in Nederland voorkomen bij wilde dieren. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het rapport wordt uitgereikt op het jaarlijkse zoönosensymposium, georganiseerd door het RIVM en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Zoönosen bij wilde dieren

Wilde dieren blijken wereldwijd een belangrijke bron voor (opkomende) zoönosen. Meer dan 70 procent van de (opkomende) zoönosen is afkomstig van wilde dieren en zij kunnen daarmee een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk om de ziekte die heersen onder wilde dieren in de gaten te houden. Een aantal specifieke voorbeelden van zoönosen bij wilde dieren in Nederland zijn de vossenlintworm bij vossen en Trichinella bij wilde zwijnen.

Voorvallen 2012

In 2012 was er een aantal opmerkelijke voorvallen. Voorbeelden hiervan zijn de uitbraak van Salmonella Thompson via gerookte zalm, papegaaienziekte in een vogelopvang in Rotterdam en de import van een hond met rabiës.