Komende week ontvangen 6.000 kinderen van 6 tot 14 maanden een uitnodiging voor een extra vaccinatie tegen mazelen. De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft tot deze extra vaccinatie besloten vanwege een epidemie van mazelen in regio’s met een lage vaccinatiegraad. In deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte en zich om religieuze redenen niet laten inenten. Met deze extra vaccinatie worden jonge kinderen eerder tegen mazelen beschermd.

Normaal krijgen kinderen op de leeftijd van 14 maanden de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. De extra BMR-vaccinatie wordt nu eerder, vanaf de leeftijd van 6 maanden, aangeboden.

Wie komen in aanmerking voor deze extra prik?

Alle kinderen van 6 tot 14 maanden die wonen in gemeenten waar minder dan 90% van de kinderen tegen mazelen ingeënt zijn. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging thuisgestuurd. Kinderen van 6 tot 14 maanden die behoren tot de reformatorische gezindte komen, ongeacht hun woonplaats, ook voor deze BMR-vaccinatie in aanmerking. Zij kunnen een afspraak bij het consultatiebureau of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) maken.
Het aanbod van deze extra vaccinatie loopt door zolang de mazelenepidemie actief is.

Inhaalvaccinatie

Ook kinderen die niet beschermd zijn tegen mazelen omdat ze de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma om welke reden dan ook niet hebben gehad, kunnen de BMR-vaccinatie alsnog halen.

Rodehond

Afgelopen week is bekend geworden dat op een basisschool in Zuid-Holland elf kinderen rodehond hebben gehad. Rodehond is net als mazelen een vlekjesziekte. Voor kinderen verloopt deze ziekte onschuldig. Zwangere vrouwen die in de eerste 4 maanden van hun zwangerschap rodehond oplopen, hebben een aanzienlijk risico op aangeboren afwijkingen bij het kind. In Nederland zijn vrijwel alle zwangere vrouwen beschermd tegen rodehond door vaccinatie of doordat ze de ziekte in het  verleden hebben doorgemaakt. Tot nu toe is geen verdere verspreiding van het rodehondvirus gevonden. De BMR-vaccinatie beschermt naast mazelen ook tegen rodehond.