Het Statistisch Programma SPADE Statistical Program to Assess Dietary Exposure (Statistical Program to Assess Dietary Exposure) (Statistical Program to Assess Dietary Exposure), dat is ontwikkeld door het RIVM, is vanaf nu beschikbaar. SPADE schat de gebruikelijke (lange termijn) inname van bestanddelen in onze voeding, op basis van innamemetingen op een beperkt aantal dagen.

Bij de beoordeling van de voeding van bevolkingsgroepen is men meestal geïnteresseerd in de gebruikelijke (lange termijn) inname. Bijvoorbeeld om te kijken welk deel van de bevolking voldoet aan de voedingsrichtlijnen en of veilige innameniveaus worden overschreden. In voedselconsumptiepeilingen wordt meestal gedetailleerde informatie verzameld over een beperkt aantal dagen, bijvoorbeeld 2 24-uurs navragen of dagboekjes.

Onderzoekers kunnen SPADE Statistical Program to Assess Dietary Exposure (Statistical Program to Assess Dietary Exposure) gebruiken om de gebruikelijke inname te schatten op basis van informatie over de inname op een beperkt aantal dagen. Naast de gebruikelijke inname van voedingsmiddelen of stoffen in de voeding die dagelijks of episodisch worden geconsumeerd, kan ook de gebruikelijke inname voor supplementen en de combinatie van voeding en supplementen worden geschat. Er zijn ook modellen beschikbaar waarbij eerst de gebruikelijke inname voor verschillende bronnen apart wordt geschat, waarna deze worden gecombineerd tot de gebruikelijke totale innameverdeling.

SPADE is ontwikkeld in R; een gratis en open-source software. Op www.spade.nl is meer informatie over SPADE beschikbaar alsmede een gedetailleerde gebruikershandleiding. Het programma SPADE is, na registratie, gratis verkrijgbaar. De methode is gepubliceerd in het prestigieuze Journal of Nutrition.