In de afgelopen week, van 16 tot en met 23 november 2021, zijn er 19% meer nieuwe COVID-19 patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC intensive care (intensive care) werden 26% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen.

Ruim 629.000 mensen (+13%) kwamen naar de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) om zich te laten testen op SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Afgelopen week* werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld (39% meer dan de week ervoor). De grootste toename is te zien in het aantal meldingen van kinderen tot en met 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal mensen met een positieve testuitslag. Wat het effect is van de extra maatregelen die op 13 november ingingen, wordt naar verwachting in de komende week zichtbaar.

Voorkom verspreiding door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent.

Alle wekelijkse COVID-19-cijfers staan in een tabel en in grafieken op de RIVM-website.

Ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames

Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreerde in de afgelopen week 1.833 nieuwe ziekenhuisopnames van COVID-19 patiënten. Dat is 19% meer dan in de week ervoor. Bijna de helft van de COVID-19 patiënten die werden opgenomen is in de leeftijd 60-79 jaar (46% van alle opnames in die week).

Op de Intensive Care afdelingen werden 289 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, een toename van 60 nieuwe patiënten (26%). Ruim de helft van de nieuwe IC-opnames zijn patiënten tussen de 60 en 79 jaar (58% van alle opnames in die week), gevolgd door patiënten van 40 en 59 jaar (33%).

Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Limburg-Zuid, Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Fryslân.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Op 18 november publiceerde het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zijn ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte te vinden.

Stijging positieve coronatesten zet door

Afgelopen week* werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld, het hoogste aantal positieve SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 testen dat tot nu toe in een week werd geregistreerd (gerekend vanaf 1 juni 2020 toen iedereen in Nederland zich kon laten testen op SARS-CoV-2). Ten opzichte van een week eerder steeg het aantal meldingen met 39%. Per 100.000 inwoners kregen 862 personen een positieve testuitslag. Ruim een half miljoen mensen (629.349) lieten zich testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), dat is 13% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg in de voorbije week van 19,6% naar 22,2%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest. In alle leeftijdsgroepen en veiligheidsregio’s is een toename in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar (figuur 1). In de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid (1.240), Zuid-Holland-Zuid (1.108), Zeeland (1.088), Limburg-Noord (1.030) en Gelderland-Midden (990) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (11 oktober tot en met 21 november 2021).
 

Meeste meldingen onder kinderen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 meldingen toe, waarvan de meeste positieve testen per 100.000 inwoners onder kinderen tot en met 12 jaar (1.275 per 100.000 inwoners) werden geregistreerd (zie figuur 1). Bij de 7 tot en met 11 jarigen zijn de aantallen meldingen per 100.000 inwoners het hoogst (figuur 2). In vergelijking met de leeftijdsgroep 7 tot en met 11 jaar, is onder 12 tot en met 19 jarigen het aantal meldingen per 100.000 aanzienlijk lager. Dat verschil zal deels komen doordat kinderen onder de leeftijd van 12 niet gevaccineerd zijn en zonder beperkingen met elkaar contact hebben. Ruim 60% van kinderen van 12 tot en met 17 jaar is volledig gevaccineerd.

Figuur 2: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsjaar tot en met 19 jaar (11 oktober tot en met 21 november 2021).

Reproductiegetal

Het meest recente reproductiegetal van 8 november, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten bleef met 1,21 (ondergrens 1,20 – bovengrens 1,23) gelijk ten opzichte van een week eerder. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 121 nieuwe personen besmetten.

*Het aantal meldingen van positieve testen dat tussen 16 november 2021 10:01 en 23 november 2021 10.00 uur aan het RIVM zijn gemeld. De testen die in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) teststraten zijn afgenomen, ziekenhuisopnames en IC intensive care (intensive care)-opnames zijn naar kalenderweken.