Momenteel woeden er vele bosbranden in Rusland, ook in gebieden die in het verleden radioactief besmet geraakt zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die door brand opnieuw verspreid kan worden is echter gering. Zelfs als de branden nog lang aanhouden, zal dat in Nederland niet leiden tot een stralingsdosis van enige betekenis.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.