Voordat mensen de natuur ingaan, kunnen ze vanaf nu op de website www.tekenradar.nl kijken wat de verwachte tekenactiviteit is. Hoe hoger de activiteit, hoe groter de kans om door een teek gebeten te worden en hoe belangrijker het is om te controleren op tekenbeten.

Melden

Daarnaast kunnen mensen op de website tekenbeten of een rode ringvormige uitslag melden. Ook kunnen zij verwijderde teken opsturen om te laten onderzoeken of de teek besmet is.

Verwachting tekenactiviteit

Tekenradar.nl geeft voor elke plaats in Nederland een tiendaagse verwachting voor het tekenactiviteitsniveau van de aanwezige teken weer. De verwachting geeft geen indicatie voor het totaal aantal teken op een bepaalde plaats. Er worden vijf categorieën voor tekenactiviteit onderscheiden: Minimaal, gering, middelmatig, hoog en zeer hoog. Vandaag verwachten we in de provincies Friesland en Groningen nog een minimale tekenactiviteit. In het midden van het land is de tekenactiviteit opgelopen tot gering terwijl in grote delen van de onderste helft van Nederland al een middelmatige activiteit verwacht wordt.

De website Tekenradar.nl is een initiatief van Wageningen University en het RIVM.