Uit onderzoek naar 10 consumentenproducten met negatieve ionen blijkt dat deze meer radioactiviteit bevatten dan volgens de wet is toegestaan. Het gaat om producten als sieraden en slaapmaskers. Dragers van deze producten krijgen daardoor via de huid een extra dosis straling. Het RIVM deed dit onderzoek op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). 

De onderzochte producten met negatieve ionen zenden ioniserende straling uit. Deze straling kan weefsel en DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) beschadigen. Dat is schadelijk voor de gezondheid. De drager van de sieraden staat aan deze straling bloot. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat bijvoorbeeld de huid rood wordt op de plek waar het product wordt gedragen. 

In de wet staat dat er geen radioactiviteit in consumentenproducten mag zitten, tenzij daarvoor een rechtvaardiging is afgegeven. Dat is niet het geval voor deze producten. Rechtvaardiging betekent dat blootstelling aan ioniserende straling alleen is toegestaan als de voordelen opwegen tegen de mogelijke gezondheidsschade.
Voor meer informatie en vragen ga naar de website van de ANVS.