Het aantal patiënten met Q-koorts is de afgelopen week flink gestegen. In totaal werden in 2009 tot nu toe 414 patiënten gemeld. Vorige week waren dat er nog 228. De ziektegevallen dit jaar zijn het gevolg van verspreiding door nog niet gevaccineerde geiten en opwaaien van eerder besmette aarde. De geitenvaccinatie zal pas volgend jaar mogelijk tot minder ziektegevallen bij de mens leiden.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.