In Nederland zijn vanaf 1 december 2009 110 personen met de bof gemeld. Deze uitbraak van de bof begon onder studenten in GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Zuid-Holland West. Na een landelijk studentenfeest zijn vervolgens ook in GGD regio Hollands Midden 30 studenten met bof gemeld. Het ziektebeloop is over het algemeen mild.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.