Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is van plan zich te vestigen in de Uithof in Utrecht. Er is een intentieovereenkomst getekend met de Universiteit Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst, waarin staat dat zij zich zullen inspannen om de vestiging in de Uithof te realiseren.