Het RIVM start binnenkort weer met de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker. In maart krijgen alle meisjes die vorig jaar 12 werden hiervoor een uitnodiging. De drie prikken in de arm beschermen meisjes op een veilige manier tegen een ernstige ziekte. De vaccinatie beschermt tegen twee varianten van het HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-virus die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker.

Naar persbericht

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.