Sinds 2008 is een dalende trend te zien in de vaccinatiegraad van de griepprik. De vaccinatiegraad in de totale doelgroep daalde van 59,6 procent in 2013 naar 52,8 procent in 2014. De daling in 2014 is sterker dan in voorgaande jaren. Dit wordt deels veroorzaakt door een veranderde methode voor het berekenen van de vaccinatiegraad. Voor het andere deel gaat het om een daadwerkelijke daling die in lijn is met de dalende trend.

Mogelijke verklaringen voor de dalende trend zijn dat het risico van griep niet als groot wordt ervaren en dat burgers kritischer geworden zijn. Vanuit deze houding maken burgers individueel de keuze tot vaccinatie. In 2008 is de leeftijdsgroep 60-64 jarigen toegevoegd als doelgroep van de jaarlijkse griepvaccinatie. Sinds deze groep is toegevoegd als doelgroep is de daling ingezet. Deze groep ziet de griep niet als een groot risico, waardoor de toevoeging van deze doelgroep aan de doelgroep van invloed is geweest op de totale deelname aan de griepprik sinds 2008.

Vanuit het nationale programma wordt informatie gegeven over de griepprik aan de doelgroep om op basis daarvan een individuele keuze te maken. De griepprik is eenvoudig te halen via de huisarts. Ondanks dat een hoge vaccinatiegraad geen doel is, behoort Nederland samen met het Verenigd Koninkrijk nog steeds tot de landen met de hoogste vaccinatiegraad.

Voor het bepalen van de vaccinatiegraad in 2014 is een andere methode gebruikt dan in voorgaande jaren. Bij de methode die door NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) is gebruikt spelen de verschillen tussen huisartsen in de interpretatie van de richtlijn en selectie van de doelgroep geen rol meer. In de methode die vóór 2014 werd gebruikt werd wel gekeken naar de interpretatie van de huisarts. De omvang van de doelgroep in de onderzoeksgegevens is daardoor nu groter dan voorheen, waardoor de vaccinatiegraad lager uitvalt. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van het RIVM. NIVEL heeft hiervoor gebruik gemaakt van de gegevens uit de Zorgregistratie eerste lijn.

Meer informatie: