In 2012 heeft 62,4% van de doelgroep voor de griepprik zich laten vaccineren, dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar ervoor en een daling voor het vierde opeenvolgende jaar. De omvang van deze groep is licht gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) healthcare ( UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) St Radboud) in opdracht van het RIVM.

Elke winter krijgt gemiddeld één op de tien mensen griep. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden van de griep. Zij zitten in een risicogroep. Voor mensen met een medische indicatie voor de griepprik en mensen vanaf 60 jaar-plussers kunnen de gevolgen van griep ernstiger zijn dan voor mensen die niet in de risicogroep zitten. Zij krijgen jaarlijks van hun (huis)arts een uitnodiging voor een gratis griepvaccinatie. Om het bereik van de jaarlijkse griepcampagne te bepalen wordt er jaarlijks een monitor uitgevoerd naar de vaccinatiegraad.

Belangrijkste resultaten 2012

  • De vaccinatiegraad in de totale doelgroep daalde verder van 65,7% in 2011 naar 62,4% in 2012
  • De vaccinatiegraad was 76,3% voor mensen met diabetes mellitus, 74,5% voor mensen met cardiovasculaire aandoeningen en 66,4% voor mensen met pulmonale aandoeningen.
  • De vaccinatiegraad voor mensen, die tot één doelgroep behoorden, was 51,2%, en voor mensen, die tot meerdere doelgroepen behoorden 75,3%.
  • De daling in de vaccinatiegraad is voor het vierde opeenvolgende jaar zichtbaar, vooral in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar: van 56,2% in 2011 naar 49,8% in 2012.

Monitoring

Patiëntgegevens worden uit de elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken geanalyseerd op de omvang en de vaccinatiegraad van de totale doelgroep en de specifieke doelgroepen. De deelnemende huisartspraktijken maken deel uit van het Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg ( LINH Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg (Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg)). De jaarlijkse monitor wordt uitgevoerd door IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) healthcare in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM).

Het onderzoeksrapport en meer informatie over onderzoeken van IQ-Heathcare is te vinden via www.iqhealthcare.nl of www.iqhealthcare-indicatoren.nl.