Monkeypox virus - Apenpokkenvirus

Ruim 18 duizend mensen in Nederland hebben een of meerdere vaccinaties gehaald tegen mpox. Afgelopen maand werd de vaccinatiecampagne afgerond. Deze campagne startte eind juli vorig jaar, kort na het begin van de uitbraak.

Eind vorige maand werd de laatste vaccinatie gezet. In het najaar van 2022 nam het aantal besmettingen sterk af. Daarom werd besloten ook de vaccinatiecampagne af te ronden. De meeste mensen kregen twee prikken met een tussenpose van enkele weken. In totaal werden uiteindelijk werden meer dan 18 duizend eerste en bijna 12 duizend tweede vaccinaties gezet.

Nauwe contacten

Nauwe contacten van positief geteste personen krijgen nog wel een vaccinatie aangeboden. Maar dit aantal is op dit moment laag. In januari 2023 testte één persoon positief op mpox en in december 2022 waren dit drie mensen.  

Besmettingsroute

Het virus en de verspreiding van het virus worden nog steeds onderzocht. Ondanks de lage aantallen besmettingen kan het aantal weer toenemen. Om die reden vroeg de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan het eind van 2022 of er in 2023 ook gevaccineerd moet worden. Dit advies komt in maart.

Campagne 2022

In het voorjaar van 2022 bleek er voor het eerst sprake van verspreiding van mpox in Europa. In grote delen van het continent, in Noord-Amerika, maar ook daarbuiten verspreidde de ziekte zich vervolgens snel. De minister van VWS besloot vervolgens om mensen met een grote kans op de ziekte een vaccinatie aan te bieden als bestrijdingsmaatregel tegen de ziekte. In de zomer startte de vaccinatiecampagne.