Van de 4655 nieuwe drinkwaterinstallaties die in 2010 werden gecontroleerd, voldeden ruim 1800 niet aan de vereisten. Hierdoor nam het risico op het ontstaan van verontreiniging in deze installaties (tijdelijk) toe. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM. ‘Een probleem’, zo noemt RIVM-onderzoeker Harald Dik, de uitkomsten van zijn onderzoek. ‘Je mag toch verwachten dat nieuwe installaties in orde zijn, maar dat blijkt dus niet het geval.’

In de meeste gebouwen, zoals kantoren, scholen of sporthallen, zorgen drinkwaterinstallaties ervoor dat schoon drinkwater van het openbaar drinkwaternet uit de kraan van de consument stroomt. Verontreinigingen in deze installaties kunnen een gevaar vormen voor zowel de consument als het openbare drinkwaternet. Om dit te voorkomen voeren de drinkwaterbedrijven controles uit op de technische staat en het beheer van deze installaties.

Uit de controles blijkt dat veel nieuwe installaties niet voldoen. Zo’n 40 procent vertoonde bij de controle in 2010 gebreken. Na hercontrole waren er nog zo’n 450 drinkwaterinstallaties die niet aan de vereisten voldeden.

Bij prioritaire drinkwaterinstallaties (zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en zwembaden), die niet aan de regels voor legionellapreventie voldoen, kan een sterk verhoogd risico ontstaan op de groei van Legionella in de installatie. Bij douchen kunnen kwetsbare mensen besmet raken met deze bacterie, en legionellose oplopen. Dit is een ziekte waaraan ouderen en mensen met minder weerstand kunnen overlijden.

De drinkwaterbedrijven controleren in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de drinkwaterinstallaties. Het RIVM ondersteunt en adviseert het ministerie met de rapportage van de resultaten. Van de ruim 41.000 installaties werden er bijna 33.000 in één keer goedgekeurd. Ruim 5.000 werden na herkeuring alsnog goedgekeurd. Uiteindelijk werden vier drinkwaterinstallaties in 2010 afgesloten.