Wegwerkers aan het werk in de nacht

Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland werken soms of regelmatig in de nacht. Het RIVM heeft onderzocht of het werken in de nacht invloed heeft op de arbeidsveiligheid bij bedrijven. Dit onderzoek toont aan dat in bepaalde sectoren relatief vaak een ongeval in de nacht gebeurt en dat ’s nachts andere type ongevallen gebeuren dan overdag. Zo zijn er overdag relatief meer vallen van een ladder en gebeuren er in de nacht naar verhouding meer ongevallen met machines.

In Nederland gebeurde in de periode van 2009 tot en met 2019 ongeveer 5,5% van de ernstige arbeidsongevallen tussen 23:00 en 07:00. Er zijn echter niet genoeg gegevens om de extra kans op een ongeval voor Nederland in te schatten. Wel is te zien dat in bepaalde sectoren waar relatief veel in de nacht gewerkt wordt, ook regelmatig een ongeval in de nacht gebeurde. Ongeveer 30% van de ongevallen in de nacht gebeurde in de sectoren: ‘Vervaardigen van voedingsmiddelen (zoals brood, zuivelproducten of vlees)’, ‘Vervoer over land (vooral goederenvervoer over de weg)’ of in de sector ‘Opslag en dienstverlening voor vervoer (zoals laad- los- en overslagactiviteiten)’.

Voor het onderzoek is ook gekeken naar verschillen tussen de ongevallen die overdag en ’s nachts gebeuren. De slachtoffers van ongevallen in de nacht en overdag verschillen niet veel van elkaar waar het gaat om leeftijd, geslacht, dienstverband en nationaliteit. Wel zijn er enkele verschillen te zien in het type ongeval dat gebeurde en de oorzaken die hierbij werden gevonden. Overdag zijn er relatief meer vallen van een ladder, in de nacht zijn er naar verhouding meer ongevallen met machines. Deze verschillen hebben er misschien mee te maken dat men in de nacht andere werkzaamheden uitvoert dan overdag. 

In de internationale literatuur zijn duidelijke aanwijzingen dat het werkelijke aantal ernstige ongevallen in de nacht weliswaar klein is, maar dat het in verhouding vaker voorkomt dan overdag. Ongevallen die overdag vaak optreden, komen ook in de nacht vaker voor. Het verschil tussen ongevallen overdag en in de nacht lijkt volgens deze literatuur vooral door vermoeidheid te komen.