Globalisering maakt dat mondiale ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, toenemende mobiliteit en technologische ontwikkelingen, steeds vaker dreigingen vormen voor de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een quickscan uitgevoerd om deze dreigingen op hoofdlijnen in kaart te brengen.

Belangrijke dreigingen van buitenaf zijn onder andere extreem weer door klimaatverandering en de aantasting van de leefomgeving, zoals lucht-, bodem- en waterverontreiniging. Ook wordt het steeds lastiger om bijvoorbeeld de kwaliteit te controleren van producten die buiten Nederland zijn geproduceerd, zoals medicijnen of nieuwe tabaksproducten. Verder kan de toenemende mobiliteit leiden tot meer (nieuwe) infectieziekten. In Caribisch Nederland is door de toenemende mobiliteit (immigratie en wegtrekkende hoogopgeleide jongeren) de vraag naar zorg groter dan het aanbod.

Discussie

De quickscan levert meer zicht op de effecten van globalisering op onze volksgezondheid. Het ministerie van VWS wil deze quickscan gebruiken als startpunt voor verdere discussie over prioriteiten en om (interdepartementaal) beleid te ontwikkelen.