Verpleeghuis Heerma State in Roosendaal ontvangt eerste deelnemerscertificaat SNIV

Gisteren heeft het RIVM het eerste certificaat van deelname aan het ‘Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen’ (SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen)) voor 2013 uitgereikt. Verpleeghuizen die deelnemen aan dit netwerk laten zien dat ze zich inzetten om infecties onder de bewoners van hun verpleeghuizen te voorkomen. Het eerste certificaat werd uitgereikt aan verpleeghuis Heerma State in Roosendaal. De komende weken krijgen ook andere deelnemende verpleeghuizen een certificaat uitgereikt.

Het RIVM heeft in 2009 het SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) opgezet. Binnen dit netwerk kunnen verpleeghuizen infecties registreren. Dit netwerk werd opgezet omdat er geen inzicht was in het aantal infecties wat voorkomt bij mensen die in een verpleeghuis wonen. Wel is bekend dat de afweer afneemt naarmate we ouder worden en dat daarmee de kans op een infectie toeneemt en mensen zieker kunnen worden van een infectie. Daarnaast worden patiënten steeds sneller uit ziekenhuizen overgeplaatst naar verpleeghuizen. Hierdoor hebben mensen in verpleeghuizen intensieve zorg nodig. Bij intensieve zorg is er veel intensief contact tussen patiënt en verpleger, waardoor de kans op overdracht van micro-organismen toeneemt.

Binnen het SNIV registreren verpleeghuizen welke infecties hoe vaak en bij welke bewoners voorkomen. Dit geeft handvaten om te zoeken naar verbetermaatregelen om zo infecties in te toekomst te voorkomen. Dit jaar is het RIVM gestart om deelnemende verpleeghuizen certificaten uit te reiken. In totaal doen 21 verpleeghuizen dit jaar mee aan SNIV.